Hønsehavevej 27
DK-5771 Stenstrup
Tlf.: 22 30 34 71
info@in-zone.dk
Registrede alternative behandlere - RAB Få tilskud fra Danmark til Zoneterapi Medlem af Forenede Danske Zoneterapeuter - FDZ Uddannnet i Muskulær Zoneterapi

Smertestillende medicin er i høj kurs!

Fredag 13.03.2015

Der har været fokus på forbruget af smertestillende håndkøbsmedicin igennem længere tid. Nye tal viser, at også receptpligtig smertestillende medicin nærmest har haft en eksplosiv udvikling - desværre i den forkerte retning! Hvad er det som sker? Personligt mener jeg, at det offentlige sundhedsvæsen primært udstiller sit symptomfokus her! Der kan være mange årsager til smerter - men kigges der på dette, når du går til din egen læge? Er der tid og tillid til at åbne op for den nødvendige samtale? Måske er det derfor så mange søger alternativ/komplementær behandling?

Morfinforbrug er eksploderet
Receptblokken er altid inden for rækkevidde hos de privatpraktiserende læger, og i 2013 fik 413.000 danskere mindst én recept på et morfinpræparat. Der er tale om en stigning på 43 pct. siden 2000, viser tal fra Statens Serum Institut.
Der er tale om opioider og morfinlignende præparater. En undersøgelse fra Rigshospitalet viser tillige, at omkring fem pct. af den danske befolkning regelmæssigt tager morfinlignende medicin. 
Vi forskere har i årevis fremlagt undersøgelser, der viser, at det stigende morfinforbrug ikke hjælper mange patienter med kroniske smerter og kan medføre alvorlige følgetilstande som f.eks. afhængighed og sygelighed. Men Sundhedsstyrelsen synes stadig ikke at være opmærksom på, hvad der foregår. Der mangler ét samlet overblik. Og ét samlet ansvar, siger Per Sjøgren til dagbladet Politiken. Per Sjøgren er smerteprofessor og overlæge på Palliativ Forskningsenhed, Rigshospitalet. Per Sjøgren oplyser, at Danmark ligger på tredje- eller fjerdepladsen på verdensplan, når det gælder forbruget af smertestillende morfinpræparater i forhold til indbyggertallet.

Alvorlige risici ved morfin
Det er ganske alvorligt, da smertestillende medicin med morfin har en række alvorlige bivirkninger. Morfin er et narkotikum fra opiumvalmuens kapsler, og de fleste vil opleve en fysisk afhængighed efter et par ugers brug, der kræver en nedtrapning.
Længere tids morfinbehandling kan i visse tilfælde skabe en psykisk afhængighed og afløses af et blandingsmisbrug, fordi der ikke er andre typer smertestillende medicin, der helt kan matche morfinen.
Der er også en risiko for, at visse patienter blander morfinindtagelsen med alkohol og derved opbygger et afhængighedsforhold. Egentlig burde morfin fortrinsvis bruges af kræftpatienter og terminalpatienter med meget stærke smerter. Men en del læger udskriver også morfin, hvis en patient eksempelvis klager over uudholdelige rygsmerter – selvom et kiropraktorbesøg formentlig var et bedre og sundere valg.

Lægestanden er dårlige til at håndtere smerter
Sundhedsstyrelsen erkender, at mere end 400.000 danskere under morfinbehandling, lyder af for mange. Styrelsen understreger, at der altid skal udarbejdes en behandlingsplan, når der udskrives en recept på morfin. Planen skal beskrive formål, forventet behandlingsvarighed, tidspunktet for ophør, dosis og kontrol.
Som lægestand er vi ikke i stand til at håndtere smerter tilfredsstillende, og myndighederne og det politiske system har ikke interessen for området. Der er ingen vilje til at lave forløbsbeskrivelser. Derfor griber de praktiserende læger til hylden med medicin. Selv om vi for patientens skyld bør gøre alt muligt andet først, siger overlæge Gitte Handberg fra Smertecenter Syd, Odense Universitetshospital, til Politiken.

Kilde: Politiken.dk, sundhed.dk Skrevet af Thomas la Cour, fra naturli.dk d. 11 marts 2015

Hvis DU har smerter, kroniske som akutte, vil jeg klart anbefale dig, at søge behandling med zoneterapi. Her får du hjælp til at kigge på din situation 360 grader rundt og der er fokus på årsag(er) og ikke kun symptomet nu og her! Dét er en rigtig god ide at tackle problematikken med de briller på, så du bliver hjulpet bedst muligt!