Hønsehavevej 27
DK-5771 Stenstrup
Tlf.: 22 30 34 71
info@in-zone.dk
Registrede alternative behandlere - RAB Få tilskud fra Danmark til Zoneterapi Medlem af Forenede Danske Zoneterapeuter - FDZ Uddannnet i Muskulær Zoneterapi

Birkums Zoneterapi følger med udviklingen!

Torsdag 08.01.2015

En 3 årig uddannelse i Enhedsterapi afsluttes med eksamen sidst på året. Hvad er Enhedsterapi overhovedet for noget - og hvorfor interesserer Birkums Zoneterapi sig for dette felt??? Bliv klogere ved at læse videre i dette og næste nyhedsbrev.

Hvilken behandling er bedst? Forandringens vinde blæser!

“Fremtidens medicin er energi-og bevidsthedsmedicin. Der er brug for et nyt paradigme om sundhed, En transformation fra opfattelsen af mennesket som en maskine og til at opfatte dets body-mind som et integreret energisystem, der er sammenvævet med det universelle energifelt i universet. Energistrømmene i kroppen afspejler vores bevidsthed, som er en meget stor kilde til vores selvhelbredende kræfter."

Dette er et uddrag af en udtalelse fra www.mygind.dk af læge og sundhedskonsulent Carsten Vagn-Hansen. Du kender ham sikkert fra radiodoktoren.dk eller fra anden sammenhæng, hvor han gennem årene har bidraget med sin store viden indenfor emnerne sundhed, sygdom og behandling.

Jeg er fuldstændig enig i ovenstående beskrivelse og der er heldigvis efterhånden mange gode tiltag i retning mod et mere helhedsorienteret sundhedssystem. Desværre følger det konventionelle sundhedsvæsen ikke så intensivt med - her er der fortsat stor mulighed for udvikling, men jeg tror på det! Jeg tror på, at alle de gode erfaringer og resultater der efterhånden er indenfor det andet sundhedsvæsen - det alternative eller det komplementære - simpelthen ikke kan undgå at puffe til det symptomfikserede behandlingsmiljø der desværre fortsat ofte skinner igennem indenfor det offentlige sundhedssystem.

Forskellene er mange - så det tager tid! Men TID er netop et af nøglebegreberne der gør en forskel for det enkelte menneske! Ofte i min klinik får jeg tilbagemeldinger på, at det føles som en meget stor forskel at komme her, hvor det opleves som om, tiden nærmest står stille, eller det indtryk man får som klient er, at jeg har al den tid i verden der skulle være behov for, lige nu og her, for at kunne hjælpe den person videre som har søgt min hjælp. Hvordan er oplevelsen så i det såkaldte etablerede system - her er tiden oftest en mangelvare, og måske når man ikke at få stillet de spørgsmål man egentlig havde tænkt, eller man oplever lang ventetid forud for aftalen og når så det endelig er ens tur, skal det helst "overstås" så hurtigt som muligt, for at behandleren kan komme videre i rækken af patienter... TIDEN er et af flere meget vigtige kerneområder.

Tillid til terapeuten/lægen eller hvem det er man søger hjælp hos, er naturligvis også et meget vigtigt parameter. Hvordan går det lige med dét område indenfor sundhedsvæsenet - er der også en forskel at finde her? Der kan skrives meget om dette emne, men overvej hvordan du personligt oplever tillid eller mangel på samme - hvad ér det der skal til, for at du opnår et tillidsfuldt samarbejde med den du søger hjælp hos? Det er også et meget vigtigt kerneområde, som nødvendigvis skal prioriteres højt, for at opnå et kvalificeret forløb terapeut og klient imellem.

Sidst men ikke mindst er der så selve TEKNIKKEN. Det kan være zoneterapi eller hvad det nu er man søger hjælp igennem - det vigtige er jo, at terapeuten også på det faglige plan mestrer teknikken/behandlingsmetoden "til fingerspidserne" så man hjælpes videre i sin proces med den udfordring man har. Uanset om den professionelle hjælp søges i det ene eller andet system, skal man kunne være tryg ved, at den teknik som bruges er gavnlig for det enkelte menneske.

Alt sammen for at sikre livskvaliteten. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at når de to systemer for alvor begynder at se mulighederne for samarbejde (frem for begrænsningerne og et fattigt fokus på faggrænser), så vil det i den grad gavne det enkelte menneske, folkesundheden, sundhedssystemet i det hele taget og selvfølgelig samfundsøkonomien som overordnet målestok. Det kan kun gå for langsomt!

Zoneterapeuterne anerkender de vigtige begreber som TID, TILLID og TEKNIK. Det er simpelthen byggestenene i vores behandlingsmetode. Du kan læse mere om dette område i den zoneterapeutiske fagforståelse via FDZ.dk

Du kan binde det hele sammen til en helhed ved at læse en bog jeg netop har anmeldt: Audun Myskja; Find din indre kraft. Anmeldelsen kan læses herunder til inspiration - hvad enten du er velfungerende samfundsborger, ramt af sygdom eller andet, fagperson indenfor sundhedsvæsenet, forsker eller... - denne bog gavner os alle!

Audun Myskja underviser også på det første hold i Enhedsterapiuddannelsen i Danmark, som jeg er så heldig at være en del af. Hvad enhedsterapi er, skriver jeg om i næste nyhedsbrev!

Her får du boganmeldelsen:

Vil du gerne være ”din egen lykkes smed”? Vil du gerne en positiv forandring og en bedre livskvalitet?

Kan du overhovedet – har du realistiske muligheder, eller er der noget som begrænser dig? Kan du se mulighederne ud fra de ressourcer du faktisk allerede har?

Tør du overhovedet ændre på noget i dit liv? Virker det for uoverskueligt at skulle gøre en positiv forskel for dig selv? Måske er du den ”pæne pige”, måske er du terapeuten, som altid gør de gode ting for alle de andre? Men hvad så med dig – tør du prioritere DIG? Hvis du bliver ved med ”at give de andre omkring dig iltmasken først”, får du i længden svært ved selv at balancere! Tør du for eksempel prioritere bare 5 daglige minutter til dig selv – til en god gang egenomsorg?

Gør du faktisk en forskel for dig selv? Handler du i praksis, så du beriger og forebygger i dit eget liv, så du fortsat har energien i flow til dig selv og alle de andre, som er så heldige at være i dit felt?

Mange beskriver typisk motivation og engagement til både at ville, kunne og turde – men når det hele så skal praktiseres i virkeligheden og gøres, så bliver det pludselig lidt ”mudret” og svært… Der er måske så mange andre opgaver du er vant til i din dagligdag; så mange vaner og mønstre, som du mere eller mindre bevidst lever efter. Men måske har du selv mærket aftryk af de moderne lidelser – stress, mental overbelastning og uro?

HVIS du gerne vil forandring i dit liv, så er bevidstheden og tankens positive kraft gode byggestene.
Og SÅ er der lige denne her bog af Audun Myskja, som netop er oversat til dansk: ”Find din indre kraft”!

Audun Myskja VIL så gerne give os muligheden for at lære at mestre egenomsorg og forebyggelse.
Med bogen ”Find din indre kraft” KAN han – bogen er simpelthen en gedigen personlig værktøjskasse! Bogen kan hjælpe dig til at udnytte dine iboende, måske sovende, selvhelbredende kræfter! Et stort komplekst emne foldes ud - i al sin enkelhed.
Han TØR give os anvisningerne til ”det gode liv” i et skønt fletværk af gammel og ny viden og bogens letlæselige indføring i emner lige fra en kritisk diskussion af placebo/nocebo til områder som meditation, tankens kraft, åndedræt og healing. Disse felter berøres med sikker faglig hånd med henvisning til utallige videnskabelige kilder, ligesom litteratur- og referencelisten er inspirerende. Blandt andet henvises til forskningsdatabasen Natural Standard samt holistichealingresearch.com. Du fornemmer klart gennem hele bogen forfatterens intense interesse i at oplyse læseren ud fra egen fyldige erfaring i sit virke indenfor såvel det etablerede sundhedsvæsen som det mere komplementære.
Audun Myskja GØR det hermed muligt for dig at følge op og lære din egen indre fantastiske kraft at kende – dine helbredelses-værktøjer ligger lige for og præsenteres inspirerende i bogen. Du skal blot tage imod og lave dit eget ”jeg vil, jeg kan, jeg tør, JEG GØR” regnestykke... Som han skriver i bogen – 1 g forebyggelse ér og bliver værdien af 1 kg behandling. Find de redskaber i bogen som DU kan bruge!

Ud over at bogen er en sand værktøjskasse i forhold til din personlige egenomsorg, benytter forfatteren også lejligheden til at flette et utal af budskaber ind i teksten. Du er ikke i tvivl om, at Audun Myskja har en klar holdning til hvad det vil sige at være læge og hvordan sundhedssystemet optimalt kan udvikles til gavn for dem det hele handler om; patienterne. Som han udtrykker det, er han havnet i en uhelbredelig interesse i at være med til at forandre positivt indenfor dette felt. Hans klare oplevelse er, at man som behandler og terapeut ikke skal ”behandle” men dele ud af sig selv. Man skal i et fællesskab via redskaber som tillid, nærvær, empati, hænder og stemme danne en resonans/samklang som kan udvikle selvhelbredelsen hos den som søger hjælpen. Lægevidenskabens behandling skal suppleres med egenomsorg og brug af egne ressourcer. Helbredelse findes i hvert øjeblik – det vigtige er, at have fokus på, hvad der er forhindringer. Som Franz Kafka sagde; ”virkelighed er dét der virker”!

Fokus hos Audun Myskja er tankens kraft og åndedrættet. Det er en forudsætning at fordybe sig – tanken er frøet, stilheden jorden. Du må samle sindet for at tage dine latente muligheder i brug. Fokus skal flyttes fra IQ til EQ (emotionel intelligens, Noyes 2008). Der kan frigøres mange ressourcer gennem at håndtere følelser og kommunikation på en konstruktiv måde! Man kan starte med at stille sig selv nogle spørgsmål (er anvist i bogen) og stabilisere sit blodsukker!

Audun Myskja formidler videre, at følelsesmæssig sundhed ret præcist afhænger af, hvor meget vi sætter hinanden i bås. Lige som fysiske øvelser og teknikker (med eminente og enkle forslag i bogen) kan påvirke dit velbefindende, er der tilsvarende anvisninger til emotionelle teknikker til den indre workout. Og måske er der mest behov for fokus på det emotionelle felt i vores intellektuelle og teknisk fokuserede samfund? De fysiske øvelser kan sætte indre fastlåste emotioner i bevægelse, så du kan komme videre og se klarere. Meditationens fordybende intet kan vise dig vej, så du kan komme videre med dig selv. Dette er også essentielle principper indenfor sundhedsvæsenets egen forskning; træning, læring, egen aktivitet, indsigt og empowerment - især ved kroniske lidelser. Håb, healing (formidle en helbredende impuls) og helhed skal være kernebegreber!

Vi kan ikke længere ignorere den nye forskning af energi og biofelter – samlet set kan det betegnes som resonansen mellem forskellige bølgelængder. Vi har haft meget fokus på det ydre – nu ændres der til balance, så der også bliver fokus på det indre!

Audun Myskja VIL, KAN, TØR og GØR med dette kraftfelt af en bog – han har sat et sandt, inderligt og unikt aftryk til hvem som helst der vil, kan og tør tage imod det, så vi enkeltvis og i fællesskab kan gøre en positiv forskel!  God rejse.

Anmeldt d. 5. januar 2015 af

Sygeplejerske og FDZ-zoneterapeut (RAB) Lillian Neldeborg
Studerende på 1. hold af enhedsterapiuddannelsen i Danmark
www.birkums-zoneterapi.dk